ah_henzelova_mapa_1
ah_henzelova_mapa_2
ah_henzelova_mapa_3
ah_henzelova_mapa_4
ah_henzelova_mapa_5
ah_henzelova_mapa_6

Auto Hrvatska – poslovna mapa Heinzelova

Za potrebe promocije poslovnog objekta u Heinzelovoj napravili smo ovu univerzalnu poslovnu mapu koja svojim grafičkim vizualom se razlikuje od ostlih mapa te smo na taj način dobili ujedno i letak koji sadrži sve bitne informacije o objektu.

itl_poslovna_mapa_1
itl_poslovna_mapa_2

ITL – poslovna mapa

Crna boja i bijele linije zaštitni su znak ITL vizuala. U simpatičnoj kombinaciji našli su se i na ovoj poslovnoj mapi.

nikoprom_poslovna_mapa_1
nikoprom_poslovna_mapa_2

Nikoprom – poslovna mapa

Nikoprom prodaje zidne kalendare s rotacijskim krugom. Taj rotacijski krug uzeli smo kao detalj s kojim smo se poigrali pri izradi dizajna.

incop_poslovna_mapa_1
incop_poslovna_mapa_2

Incop – poslovna mapa

Crveni detalj kuće posebno se istiće na sivoj podlozi ove poslovne mape.

zoo_hotel_poslovna_mapa

ZOO hotel – poslovna mapa

Poslovna mapa u skladu je sa ostalim promotivnim materijalima vezanima uz ZOO hotel.

develop_poslovna_mapa_1
develop_poslovna_mapa_2

Develop – poslovna mapa

Poslovna mapa osmišljena u svrhu promocije Develop laserskih pisača.

elgrad_poslovna_mapa_1
elgrad_poslovna_mapa_2
elgrad_poslovna_mapa_3

Elgrad – poslovna mapa

Za Elgrad smo napravili mapu koja je naglasak stavila na njihovu ponudu dekora.

aquaterm_poslovna_mapa_1
aquaterm_poslovna_mapa_2
aquaterm_poslovna_mapa_3

Aqua-invest – poslovna mapa

Zanimljiv dizajn dobili smo kada smo povećali dio logotipa.

man_poslovna_mapa_1

MAN – poslovna mapa

Za MAN smo napravili nekoliko različitih poslovnih mapa. Bile su vezane uz vizuale kakve su koristili u njemačkoj centrali.

ah_poslovna_mapa_1
ah_poslovna_mapa_2

Auto Hrvatska – poslovna mapa

Vizual iz 2009. godine koji smo prilahodili i ostalim promotivnim materijalima.

gradatin_poslovna_mapa_1
gradatin_poslovna_mapa_2

Gradatin – poslovna mapa

Elegantna plava poslovna mapa koju je Gradatin 2006. dijelio svojim poslovnim partnerima.