koncar mes_letak_elektromotori_1
koncar mes_letak_elektromotori_2
koncar mes_letak_elektromotori_3
koncar mes_letak_elektromotori_4

Končar Mes – letak elektromotori

Letak je otisnut na tankom kartonu kako bi mogao samostalno stajati. Letak je doživio lagani redizajn za razliku od starijih verzija sličnih letaka. Također kako bi naglasili naslovnicu i elektromotore koji se nalaze na njoj, presvukli smo elektromotore sa UV lakom pa se oni dodatno sjaje kada se letak gleda sa strane.

koncar_mes_promocija_oslikavanje_vozila_2
koncar_mes_promocija_oslikavanje_vozila_p
koncar_mes_promocija_oslikavanje_vozila_4
koncar_mes_promocija_oslikavanje_vozila_3
koncar_mes_promocija_oslikavanje_vozila_1

Končar Mes – oslikavanje vozila i plakat

Za Končar Mes smo osmislili plakat koji stoji na ulazu u firmu, koji odmah na prvi pogled objašnjava čime se Končar Mes bavi. Također smo oslikali i njhova vozila.

koncar_mes_blok_1_1372
koncar_mes_blok_2_1373
koncar_mes_blok_3_1376

Končar Mes – blok i cd

Kao dio novogodišnjih poklona poslovnim partnerima 2009. godine Končar Mes je dijelio vrlo praktičan blok uz koji je dolazila brandirana olovka i maleni cd sa pdf-ovima svih izdanih kataloga u toj godini. Vizual bloka slijedio je prepoznatljive vizuale tih kataloga i tako je upotpunio kolekciju promotivnih materijala te godine.

koncar_mes_letak_european_1
koncar_mes_letak_european_2

Končar Mes – letak European excellence

Letak na engleskom jeziku kojem su temelj raniji Končar letci sa prepoznatljivom plavom podlogom.

koncar_mes_letak_e5_e7_1
koncar_mes_letak_e5_e7_3
koncar_mes_letak_e5_e7_2

Končar Mes – letak The new E5 and E7 motor range

Letak za europsko tržište kojim dominira velika fotografija elektromotora.

koncar_mes_katalog_elektromotorni_pogoni_1
koncar_mes_katalog_elektromotorni_pogoni_2
koncar_mes_katalog_elektromotorni_pogoni_3
koncar_mes_katalog_elektromotorni_pogoni_4
koncar_mes_katalog_elektromotorni_pogoni_5
koncar_mes_katalog_elektromotorni_pogoni_6

Končar Mes – katalog Elektromotorni pogoni

Ovo je prvi katalog koji smo radili za Končar Mes. Zadatak je bio osmisliti što zanimljiviji katalog krcat tehničkim podacima. Katalog smo uspjeli učiniti zanimljivim koristeći više tonova plave u tablicama te smo također napravili dizajnerski jako zanimljive naslovnice kategorija što je katalogu dalo jedan poseban “štih”.

koncar_mes_brosura_profil_tvrtke_1
koncar_mes_brosura_profil_tvrtke_2
koncar_mes_brosura_profil_tvrtke_3
koncar_mes_brosura_profil_tvrtke_4
koncar_mes_brosura_profil_tvrtke_5
koncar_mes_brosura_profil_tvrtke_6
koncar_mes_brosura_profil_tvrtke_7

Končar Mes – profil tvrtke

Za Končar Mes smo napravili vrlo atraktivan Profil tvrtke. Prospekt se radio na hrvatskom, ali i još jedan na engleskom i njemačkom jeziku. Na sve slike je aplicirana parcijalni UV lak što je dodatno podiglo kvalitetu prospekta.

koncar_mes_blok_upitnik_1
koncar_mes_blok_upitnik_2
koncar_mes_blok_upitnik_3

Končar Mes – blok upitnik

Blok koji koriste zaposlenici Končar Mes-a.

koncar_mes_letak_el_motors_1
koncar_mes_letak_el_motors_2
koncar_mes_letak_el_motors_3
koncar_mes_letak_el_motors_4
koncar_mes_letak_el_motors_5

Končar Mes – letak Electric motors

Za letak smo uzeli elemente velikog kataloga kao što su naslovnice kategorija te ih prelomili u manje okvire kako bismo prikazali raznovrsnost Končar proizvoda, a ujedno nastavili sa vizualnim jedinstom svih grafičkih materijala.

koncar_mes_katalog_elektromotori_1
koncar_mes_katalog_elektromotori_2
koncar_mes_katalog_elektromotori_3
koncar_mes_katalog_elektromotori_4
koncar_mes_katalog_elektromotori_5
koncar_mes_katalog_elektromotori_6

Končar Mes – katalog elektromotori

Posebno smo ponosni na naslovnice svake kategorije koje bi mogle funkcionirati zasebno kao plakati. Kao i kod svakog tehničkog kataloga proizvoda potrebni su detalji koji bi privukli čitatelja, na što smo posebno obraćali pažnju.

koncar_mes_stolni_kalendar_2012_1
koncar_mes_stolni_kalendar_2012_2
koncar_mes_stolni_kalendar_2012_3

Končar Mes – stolni kalendar 2012

Naš treći kalendar za Končar donio je isti format kao i prva dva.

koncar_mes_stolni_kalendar_2010_1
koncar_mes_stolni_kalendar_2010_2
koncar_mes_stolni_kalendar_2010_3

Končar Mes – stolni kalendar 2010

Jako praktičan i koristan stolni kalendar koji je obuhvatio sve linije proizvoda Končar Mes-a.

koncar_mes_stolni_kalendar_1
koncar_mes_stolni_kalendar_2
koncar_mes_stolni_kalendar_3
koncar_mes_stolni_kalendar_4
koncar_mes_stolni_kalendar_5

Končar Mes – stolni kalendar 2009

Naš prvi kalendar za Končar Mes. Svaki mjesec ima svoju fotografiju razrađeno prema kategorijama Končar proizvoda.

koncar_mes_letci_razno_1
koncar_mes_letci_razno_4
koncar_mes_letci_razno_3
koncar_mes_letci_razno_2

Končar Mes – letci

Svaka skupina proizvoda Končar Mes-a ima poseban letak. Međutim, svi su u istome tonu i čine jednu cjelinu. Naslovnice se naravno razlikuju po slikama proizvoda,ali princip slaganja slika je na svima isti.