man_casopis_inmotion_1_1199
man_casopis_inmotion_2_1200
man_casopis_inmotion_3_1202
man_casopis_inmotion_4_1204
man_casopis_inmotion_5_1206
man_casopis_inmotion_6_1208

MAN – časopis InMotion

MAN svake godine izdaje 4 izdanja svog časopisa InMotion koji se tiska u svim zemljama gdje je MAN prisutan. Osim internacionalnog sadržaja koji je isti za sve zemlje mi dizajniramo hrvatske stranice.

man_casopis_buslife_1_1209
man_casopis_buslife_2_1212
man_casopis_buslife_3_1210
man_casopis_buslife_4_1211

MAN – časopis Buslife

Kao i InMotion i BusLife je MAN-ov časopis, ali pokriva područje autobusne prodaje. Časopis ima svoj zadani dizajn kojeg se moramo pridržavati prilikom stvaranja hrvatskih stranica.

fizioterapija_knjiga_01
fizioterapija_knjiga_02
fizioterapija_knjiga_03

Zbornik radova – Primjena ICF-a

Još jedan zbornik radova Hrvatskog zbora fizioterapeuta. Ovaj put sa simpozija u Vukovaru iz 2010. godine.

fizioterapija_02_knjiga_01

Zbornik radova – Dokumentacija u fizioterapiji

Zbornik radova Konferencije HZF-a koja se održala u Donjoj Stubici 2008.

physio_casopis_1
physio_casopis_2
physio_casopis_3
physio_casopis_4
physio_casopis_5

Physio therapia – časopis

Physiotherapia Croatica je matična publikacija i nastavak je stručno-znanstvenog sadržaja časopisa Fizioinfo. Izlazi dva puta godišnje. Časopis je također crno-bijeli sa naslovnicom u koloru.

fizio_casopis_1
fizio_casopis_2
fizio_casopis_3

Fizio info – časopis

FIZIOinfo je informativni časopis Hrvatskog zbora fizioterapeuta čija je matična publikacija Physiotherapia Croatica. Izlazi dva puta godišnje. Časopis je crno-bijeli osim korica koje su u boji.

eduard_sirola_knjiga_01
eduard_sirola_knjiga_02

Cestovna rasvjeta – knjiga

Radili smo prijelom knjige Cestovna rasvjeta od Eduarda Širole.

dzogchen_knjiga_01
dzogchen_knjiga_02

Dzogchen – knjiga Đuro Despot

Radili smo prijelom knjige Dzogchen koju je napisao Đuro Despot.