itl_poslovna_mapa_1
itl_poslovna_mapa_2

ITL – poslovna mapa

Crna boja i bijele linije zaštitni su znak ITL vizuala. U simpatičnoj kombinaciji našli su se i na ovoj poslovnoj mapi.

gradatin_rokovnik_2011_1_0976
gradatin_rokovnik_2011_2_1564
gradatin_rokovnik_2011_3_1567
gradatin_rokovnik_2011_4_1568

Gradatin – rokovnik 2011

Rokovnik iz 2011. godine dio je promotivnih materijala koje smo radili za Gradatin sa vizualom inspiriranog mjehurićima.