elgrad_letak_1_1107
elgrad_letak_2_1116

Elgrad – letak TEN ladice american

Letak za ladice Ten je formata “american” kuverti, zamišljen da se može koristiti kao letak koji će se moći slati poštom u standardim poštanskim kuvertama. Letak je nastao na tragu brošure sa najosnovnijim podacima o proizvodu.

Comments are closed.