DIGITALNI TISAK

Digitalni tisak optimalno je rješenje za sve oblike manjih naklada jer ujedinjuje visoku kvalitetu tiska, vrlo kratak rok isporuke i pristupačnu cijenu!
Moguć je isprint točno onoliko primjeraka koliko Vam u pojedinom trenutku treba, a original se čuva u digitalnom obliku na odgovarajućem mediju, tako da uvijek možete zatražiti ispis dodatnih primjeraka.

Comments are closed.