motorola_letak_razr2_1_1143
motorola_letak_razr2_2_1144

Motorola – letak RAZR 2 oštriji no ikad

“Oštriji no ikad” je bio slogan koji je nosio kampanju za MOTORAZR2. Naglasak je dan na tada najtanji mobitel na svijetu. Svoje sposobnosti copywritinga smo upotrijebili i ovog puta, a grafička priprema za tisak je ujedno naša.

motorola_jumbo_ram_3_1
motorola_jumbo_ram_3_2
motorola_jumbo_ram_3_3
motorola_jumbo_ram_3_4

Motorola – jumbo plakat

Naš najveći Jumbo plakat koji smo do sada napravili. Korišten je u svrhu reklamne kampanje za Motorola RAZR2 i bio je primjtljiv na kilometre od svoje pozicije.

motorola_rokovnik_1_1614
motorola_rokovnik_2_1616
motorola_rokovnik_3_1619
motorola_rokovnik_4_1620

Motorola – rokovnik

U sklopu kampanje “Oštriji no ikad” za MOTORAZR2 osmislili smo ovaj rokovnik. Ideja je bila da je ova crvena dvojka izgleda prorezano jer ju je upravo prorezao RAZR2.