physio_casopis_1
physio_casopis_2
physio_casopis_3
physio_casopis_4
physio_casopis_5

Physio therapia – časopis

Physiotherapia Croatica je matična publikacija i nastavak je stručno-znanstvenog sadržaja časopisa Fizioinfo. Izlazi dva puta godišnje. Časopis je također crno-bijeli sa naslovnicom u koloru.

Comments are closed.