elgrad_blok_1
elgrad_blok_2
elgrad_blok_3

Elgrad – blok s rupicama

Ovaj blok pogodan je za spremanje u poslovnu mapu sa mehanizmom.

Comments are closed.