AH_KALENDAR_2011_1
AH_KALENDAR_2011_3
AH_KALENDAR_2011_2

Auto Hrvatska – kalendar 2011

Kalendar sadrži svega 6 listova. Na jednome listu nalaze se dva mjeseca pa ga je potrebno okretati duplo rjeđe nego običan kalendar. Plavim tonovima postigli smo tu prepoznatljivost dizajna koji njegujemo za Auto Hrvatsku.

Comments are closed.